7,6 miljoen euro voor arbeidsmarktkansen laaggeletterden

Het plan ‘LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden’ krijgt de komende jaren 7,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Mogelijk komt hier nog eens 42,9 miljoen euro bij. Het plan is ingediend door de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, samen met 200 partners uit het werkveld. Het doel van het plan is om laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie te geven op de arbeidsmarkt, door te investeren in een nieuw scholingsaanbod. 

Aan het werk in een glasbedrijf

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. In de ronde van dit jaar zijn er 35 voorstellen beoordeeld. Het plan ‘LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden’ heeft een positieve beoordeling gekregen van de adviescommissie van het NGF. Dit advies is vandaag overgenomen door het kabinet. 

Betere arbeidsmarktpositie

Het voorstel adresseert volgens de commissie Nationaal Groeifonds een belangrijk vraagstuk: hoe kunnen we laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie op de arbeidsmarkt geven? Naast een positief effect op het verdienvermogen zijn er ook positieve effecten te verwachten op onder andere sociale inclusie en gezondheid. 

Laagopgeleide en laaggeletterde inwoners maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hierdoor blijft deze groep achterlopen op de sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut. Het voorstel heeft daarom als doel om een nieuw duurzaam regionaal scholingsaanbod van educatie- en opleidingstrajecten voor laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners te ontwikkelen, dat leidt tot een goede doorstroom naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt in diverse arbeidsmarktregio’s een LLO Collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden opgericht.

Investering NGF

Het voorstel kan rekenen op een directe bijdrage van 7.6 miljoen euro om de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. In totaal is er vanuit het NGF 50,5 miljoen euro gereserveerd voor het LLO Collectief. Als blijkt dat de eerste bijdrage het verwachte positieve effect heeft, mag ook de resterende 42,9 miljoen euro worden geïnvesteerd. Het project krijgt een looptijd van ongeveer 5 jaar.

Lees meer over het Nationaal Groeifonds

Lees het persbericht: Kabinet trekt 5 miljard euro uit voor economische groei en toekomstige welvaart