Nieuwsbrief

Tel mee met Taal maakt voor de verzending van mailings gebruik van diensten van derden. Door u verstrekte gegevens worden daarom gedeeld met onze e-maildienstverlener. Deze partij heeft hiervoor een overeenkomst getekend. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u nieuwsbrieven te sturen en statistieken te verzamelen.

Waarom worden uw gegevens gevraagd?

De verwerking van uw e-mailadres is noodzakelijk voor het leveren van uw abonnement. Wij kunnen u immers niet de gewenste informatie sturen zonder dat wij uw e-mailadres gebruiken. In het kader van de AVG doen wij deze verwerking onder de rechtsgrondslag ‘overeenkomst‘.

Uw naam en de organisatie waar u voor werkt gebruiken wij om u met uw naam aan te kunnen spreken en onze dienstverlening te verbeteren. Deze velden zijn niet verplicht; u kunt zich abonneren zonder deze informatie te verstrekken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens alleen om u per e-mail edities van de nieuwsbrief 'Tel mee met Taal' te sturen en om op basis van statistieken onze dienstverlening te verbeteren. Omdat wij voor het verzenden van mailings gebruik maken van een derde partij, hebben wij met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tel mee met Taal blijft eindverantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u zich heeft uitgeschreven. Op dat moment worden uw gegevens direct en onherroepelijk verwijderd. Uitschrijven kan via de link onderaan ieder ontvangen e-mailbericht.

Wat zijn uw rechten?

Voor uw rechten m.b.t. de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u naar de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad) van het ministerie van Algemene Zaken.