Laagtaalvaardige ouders betrekken bij het onderwijs van hun kinderen: van een eenmalige subsidie naar een duurzaam structurele aanpak

Vier jaar geleden ontving de Friese scholengemeenschap Roobol subsidie van Tel mee met Taal voor het bereiken van laagtaalvaardige ouders. In een interview lichtte projectleider Else van der Greft hun ambitieuze plannen toe. Hoe is de school erin geslaagd de tijdelijke subsidie om te zetten in een structurele aanpak?

Tip 1: Samenwerken is essentieel

“Toen we ons vier jaar geleden begonnen te richten op laagtaalvaardige ouders, waren we echt een voorloper in de regio. Tegenwoordig is dat een belangrijk thema bij veel scholen en gemeenten. Toch investeert Roobol nog bovengemiddeld in het betrekken van de ouders. Als ik docenten spreek van andere scholen merk ik dat wij dat goed doen.

“De digitale samenwerkingsomgeving die we hebben opgezet is inmiddels een bibliotheek van initiatieven geworden. De taalcoördinatoren en andere medewerkers van alle dertien Roobol-scholen werken daarin samen en delen ideeën, van een klein spelletje tot grote projecten. We gaan bovendien bij elkaar op bezoek om te zien hoe de ideeën in praktijk worden toegepast.”

Portretfoto van Else van der Greft
Beeld: ©Else van der Greft
Myrthe Rensen is programmamanager digitale inclusie bij de bibliotheek Rotterdam

Tip 2: Houd vol als het tegenzit

“We hebben hard gewerkt en mooie cijfers gescoord de laatste jaren. Toch leunen we niet tevreden achterover, het kan echt nog beter. Toen we begonnen, waren we optimistisch en dachten we wel even de wereld te gaan veranderen. Maar resultaten kwamen langzaam op gang en de NT1-doelgroep bleek moeilijk te bereiken. Ik denk soms dat het moeilijker is in een dorp: iedereen kent elkaar, leerkracht en ouder zijn vaak ook buren. Hulp aanbieden en aannemen ligt dan gevoeliger, mensen zijn kwetsbaarder. Dat viel wel eens tegen. Maar als we nu terugkijken, kunnen we alleen maar trots zijn.”

Tip 3: Denk in creatieve oplossingen

“We hebben geprobeerd om een leuke, interactieve manier te vinden om ouders naar de bibliotheek te krijgen. Mensen alleen een stapel boeken in de handen duwen, dat werkt niet. Een voorbeeld van een speelse, interactieve vorm van activeren van de ouders is onze Bee-Botchallenge. Bij dat project lazen we een prentenboekje voor de helft met de kinderen op school. De kinderen konden hun ouders vervolgens meenemen naar de bibliotheek om het boekje uit te lezen. In het boek volgt de hoofdpersoon een bepaalde route; in de bibliotheek reed er een robot (Bee Bot) op een zelfontwikkelde mat, en volgde de route uit het boek. Om het laagdrempelig te houden, wilden we ouders niet registreren. Omdat de kinderen in de bibliotheek een diploma kregen om op school te laten zien, hadden we toch een goed beeld van het succes van het project.”

"Mensen alleen een stapel boeken in de handen duwen werkt niet"

Tip 4: Een integrale aanpak, verankerd in beleid

“De aandacht voor laagtaalvaardige ouders is inmiddels verankerd in het beleid van de scholengemeenschap. We zijn dus niet meer afhankelijk van tijdelijke plannen of toekenning van subsidieaanvragen. Daarom kunnen we met vertrouwen verder op de ingeslagen weg.

“We werken op dit moment aan een plan voor de komende periode. Er zijn zeker zaken die we heel anders gaan doen. In het plan van vier jaar geleden dachten we bijvoorbeeld heel erg vanuit onze eigen school; wat kunnen we doen als de kinderen hier binnen zijn? We hebben inmiddels geleerd verder te kijken dan dat. Onze medewerkers zijn voortdurend in gesprek met maatschappelijke partners zoals kinderdagverblijven, voorscholen en consultatiebureaus. Als kinderen met vier jaar op school beginnen met een taalachterstand, zijn we eigenlijk al te laat. Buiten de school kunnen we er op tijd bij zijn, en bijdragen aan een eerlijke start voor die kinderen. Dat is waar we het voor doen: kansengelijkheid voor iedereen.”

Meer weten? Kijk op roobol.frl of neem contact op met Else van der Greft:

Else van der Greft
Projectleider Stichting Roobol
e.vandergreft@roobol.frl

Ken jij ook zo'n succesverhaal, of heb je tips om met anderen te delen? Laat het ons weten en stuur een mail naar telmeemettaal@minocw.nl