Rapport Unesco: 'Nederland vergeet 2,5 miljoen mensen'

In Nederland hebben miljoenen volwassen inwoners behoefte aan educatie. Dat aantal is zo groot en urgent dat het snel aangepakt moet worden. Dat stelt het Unesco-rapport 'Staat van de Nederlandse Volwasseneneducatie 2024'.

Het rapport van Maurice de Greef en Mieke de Haan werd op maandag 17 juni gepresenteerd op een bijeenkomst bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

De potentiële doelgroep voor volwasseneneducatie bestaat uit zo’n 2,5 miljoen mensen, grofweg 1 op de 6 volwassenen in Nederland. Het rapport benoemt dat vooral gemeenten en instellingen op regionaal niveau het moeten doen met een zeer laag budget. 

Beeld: ©Fons Cammaert
Het rapport 'De staat van het volwassenenonderwijs' wordt aangeboden aan Tweede Kamerlid Esma Lahlah.

Ook noemt het rapport het belang van landelijke sturing op kwaliteit, zodat gemeenten en instellingen op basis van wetenschappelijke inzichten en good practices worden ondersteund.

Download het rapport op de website van Unesco