Kind met hoger opgeleide ouders heeft grotere kans vaardige lezer te worden

Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat kinderen van lager opgeleide ouders minder vaardig zijn in lezen. Vergeleken met kinderen van hoger opgeleide ouders zijn hun kansen om uit te groeien tot een vaardige lezer in de loop der jaren gedaald.

Stichting Lezen heeft de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar het onderwerp geanalyseerd. Hieruit blijkt dat leerlingen met lager opgeleide ouders slechter presteren bij lezen en taalverzorging dan kinderen met hoger opgeleide ouders.

Bovendien lijkt het ouderlijk milieu door te werken in de houding van leerkrachten ten opzichte van leerlingen. Vijftienjarigen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status ontvangen vanuit de docent minder stimulering om te lezen dan leeftijdgenoten met een hogere sociaaleconomische status.

Lees het artikel op de website van Stichting Lezen