Subsidie voor volwasseneneducatie met Erasmus+

Het programma Erasmus+ van de Europese Unie biedt organisatoren van volwasseneneducatie de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor hun initiatief.

Beeld: ©Erasmus+

Het programma Erasmus+ helpt onder andere de kwaliteit van onderwijs en training te verbeteren met internationale samenwerkingsprojecten. Daarmee levert het programma een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. De volwasseneneducatie is een van de sectoren waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. 

Erasmus+ volwasseneneducatie is voor organisaties die werken met of voor lerende (jong)volwassenen, waarbij het leren gericht is op de bevordering van inclusie of toeleiding naar de arbeidsmarkt. De educatie kan zowel formeel, non-formeel en informeel zijn. Organisaties die zich bijvoorbeeld bezighouden met taalleren, laaggeletterdheid of basisvaardigheden in het algemeen én die hun kennis en aanpak willen versterken in een internationale context, kunnen een subsidieaanvraag doen.

Meer informatie

De projecten die Erasmus+ subsidieert in het kader van volwasseneneducatie, zijn gericht op inclusie en deelname aan de maatschappij van volwassenen.

Is het de missie van je organisatie om volwassenen toe te leiden naar de arbeidsmarkt of hun participatie te versterken? Dan kun je bij Erasmus+ subsidie aanvragen voor een project dat jouw organisatie versterkt bij het begeleiden van jouw doelgroep.

Lees meer op de website van Erasmus+

Denk je erover om bij Erasmus+ een subsidieaanvraag te doen vanuit volwasseneneducatie en heb je hier nog vragen over? Dan ben je van harte welkom tijdens het online vragenuur op 28 mei 2024.

Meld je aan voor het vragenuur