Gids voor werving van nieuwe doelgroepen NT2

Niet alle NT2-doelgroepen kunnen de weg vinden naar passend aanbod voor de versterking van basisvaardigheden. Hoe bereik je hen? Kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA beantwoordt deze vraag - met steun van Tel mee met Taal - in de gids 'Van onbekend naar vertrouwd'. 

Beeld: ©Tel mee met Taal

ITTA heeft onderzoek gedaan naar de manieren waarop je als organisatie nieuwe NT2-doelgroepen bereikt met aanbod voor basisvaardigheden.

De handvatten die uit dit onderzoek voortkwamen zijn samengevat in Van onbekend naar vertrouwd, een praktische gids met suggesties, ervaringen en tips. In de gids zijn ook twee printbare tipkaarten te vinden: een voor het voeren van goede gesprekken en een voor cultuursensitief werken.

Download de gids en de tipkaarten op de website van iTTA