De stand van zaken rondom gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken

Gecijferdheid telt mee brengt in een nieuw rapport de positie van gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken in kaart. Hoe zit het bijvoorbeeld met de deskundigheid en de vaardigheden van bibliotheekmedewerkers, en het aanbod van bibliotheken?

Beeld: ©Probiblio

Op basis van het “Wheel of Change” - model heeft Gecijferdheid Telt Mee een vragenlijst ontwikkeld die ingaat op het gedrag,  kennis, vaardigheden en motivatie van betrokkenen van bibliotheken bij het educatieaanbod. De bevindingen bieden aanknopingspunten voor gerichte vervolgacties zoals training en het verder vergroten van de bewustwording van het belang van gecijferdheid onder relevante stakeholders.

Download het rapport op de website van Gecijferdheid Telt Mee