Akkoord over certificering taalhuizen 2024-2027

Na inhoudelijke overeenstemming in december 2023 zijn samenwerkende partijen op 2 februari akkoord gegaan met het nieuwe certificeringskader voor taalhuizen voor de periode 2024-2027.

Beeld: ©Tel mee met Taal

In 2020 is begonnen met de certificering van Taalhuizen, de eerste certificeringsronde is op 31 december 2023 geëindigd. Deze certificeringsronde leerde dat taalhuizen al veel bereikt hebben, maar ook dat blijvende aandacht voor kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling noodzakelijk is.

Op basis van de opgedane ervaringen en onderzoeken (o.a. de tussentijdse evaluatie van Het Tel mee met Taal-programma) zijn de samenwerkende organisaties aan de slag gegaan met een nieuw certificeringskader voor 2024-2027.

Alle partijen hebben op 2 februari 2024 definitief akkoord gegeven op het nieuwe certificeringskader. In Q2 van 2024 starten de eerste certificeringen, organisaties krijgen vanzelf bericht als zij aan de beurt zijn.

Samenwerkende partijen

De volgende partijen hebben akkoord gegeven op het nieuwe certificeringskader:

  • Vereniging Openbare Bibliotheken
  • Stichting Lezen en Schrijven
  • Stichting Lezen
  • Stichting Het Begint met Taal
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Het ministerie van OCW
  • Sociaal Werk Nederland
  • De Koninklijke Bibliotheek
  • De samenwerkende POI’s Nederland
  • Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal