Derde rapportage taalonderwijs aan volwassen Oekraïners

Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van OCW een derde en laatste monitoringsonderzoek uitgevoerd naar taalonderwijs voor volwassen ontheemden uit Oekraïne.

Beeld: ©Tel mee met Taal

Het ministerie van OCW wil met het onderzoek zicht krijgen op de vraag naar taalonderwijs voor volwassen ontheemden uit Oekraïne , de omvang en vorm van het onderwijsaanbod, de manier waarop dit door gemeenten georganiseerd wordt en of de middelen toereikend zijn om te voldoen aan de vraag.

Het onderzoek omvat in totaal drie metingen (november 2022, mei 2023 en november 2023). Na een eerdere oproep hebben 62 gemeenten en 52 onderwijsaanbieders bijgedragen aan de derde meting van het onderzoek.

In deze derde en laatste meting is zijn meerdere verschuivingen waargenomen:

  • Een verschuiving van taalonderwijs specifiek voor de doelgroep naar algemeen onderwijs dat ook geschikt is voor nieuwkomers;
  • Een verschuiving van non-formeel aanbod met vrijwilligers naar formeel aanbod met professionals;
  • Gemeenten zijn positiever over de toereikendheid van de financiële middelen dan bij eerdere metingen.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat in het overgrote deel van de ondervraagde gemeenten (98%) een vorm van taalonderwijs wordt aangeboden aan Oekraïense ontheemden en dat de vraag onverminderd groot is.