Tweede rapportage taalonderwijs aan volwassen Oekraïners

Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van OCW een tweede monitoringsonderzoek uitgevoerd naar taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne.

Beeld: ©Tel mee met Taal

Het ministerie van OCW wil met het onderzoek zicht krijgen op de vraag naar taalonderwijs voor volwassen ontheemden uit Oekraïne , de omvang en vorm van het onderwijsaanbod, de manier waarop dit door gemeenten georganiseerd wordt en of de middelen toereikend zijn om te voldoen aan de vraag. Het onderzoek omvat in totaal drie metingen (november 2022, mei 2023 en november 2023).

Na een eerdere oproep hebben (vertegenwoordigers van) 82 gemeenten bijgedragen aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek laat onder meer zien dat in het overgrote deel van de ondervraagde gemeenten er een vorm van taalonderwijs wordt aangeboden aan Oekraïense ontheemden (92%) en dat de vraag groot is.