Draag bij aan onderzoek naar taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden

Werk jij bij een gemeente of onderwijsaanbieder en heb je zicht op het aanbod van taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden? Vul dan de vragenlijst in en help het beleid rond dit taalonderwijs te verbeteren. Ook als jouw gemeente zelf geen taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden verzorgt, is jouw deelname aan het onderzoek waardevol. 

Beeld: ©Tel mee met Taal

Basisvaardigheden zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onder Oekraïense ontheemden leeft dan ook de behoefte om de Nederlandse taal te leren. Om zicht te krijgen op de stand van zaken rondom het taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoeksbureau Berenschot een monitoringsonderzoek uitvoeren onder gemeenten en onderwijsaanbieders. De eerste twee rondes van het onderzoek (najaar van 2022 en voorjaar van 2023 zijn inmiddels afgerond (zie voor de beleidsimpact hiervan de verzamelbrief aan de Tweede Kamer over de opvang van Oekraïners). Op dit moment voert Berenschot de derde ronde van het onderzoek uit.   

Het onderzoek gaat onder andere in op de vorm en omvang van het onderwijsaanbod, de vraag naar taalonderwijs en de financiering van het onderwijsaanbod. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor beleidsontwikkeling voor het taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden.

Werk je bij een gemeente? Vul dan de vragenlijst voor gemeenten in.

Werk je in het onderwijs? Vul dan de vragenlijst voor onderwijsaanbieders in.

Contact

Als je vragen hebt over het monitoringsonderzoek kun je contact opnemen met Martha Jordaan via m.jordaan@berenschot.nl.