Tussenevaluatie programma voor verbeteren basisvaardigheden

Het ministerie van OCW heeft op vrijdag 14 juli de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024.

Beeld: ©Tel mee met Taal

Basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheid zijn essentieel voor een gezonde financiële situatie, het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen, persoonlijke ontwikkeling en het vinden en behouden van werk. Omdat het kabinet zich zorgen maakt over het groeiende aantal mensen in Nederland dat moeite heeft met basisvaardigheden, is in 2020 gestart met de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Dit programma heeft drie doelstellingen: meer mensen bereiken met maatwerk, investeren in kwaliteit op basis van effectieve methoden, en de samenwerking tussen betrokken partijen versterken. Verschillende ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, scholen, bibliotheken en taalhuizen werken samen in het actieprogramma Tel mee met Taal om deze doelstellingen te bereiken.

Uit de tussenevaluatie van het programma blijkt dat er meer aandacht nodig is voor het bereiken van met name de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). Onderzoekers constateren tevredenheid over het verbeterde inzicht in kwaliteit en grotere mate van samenwerking. Maar de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de capaciteit en aandacht van gemeenten en organisaties beïnvloed. In de komende periode wordt er gewerkt aan het verbeteren van basisvaardigheden van volwassenen, onder meer door het bereik te vergroten en werkgevers nieuwe impulsen te bieden.

De kamerbrief Voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024