Vervolg campagne ‘Doe meer met Taal’

Gemeenten en de Rijksoverheid hebben afgesproken dat ze zich samen extra inspannen om meer mensen te bereiken en te motiveren om hun basisvaardigheden te verbeteren. Daarom ontwikkelde de Rijksoverheid de campagne 'Doe meer met Taal'. Op 28 september 2023 ging de tweede landelijke campagne van start.

Beeld: ©Tel mee met Taal

De campagne

De campagne richt zich op mensen met Nederlands als moedertaal (NT1) van 20 tot en met 49 jaar. Qua taalniveau ligt de focus op NT1'ers die al redelijk kunnen lezen en schrijven, maar nog niet op 2F-niveau zitten. In de campagne staan alledaagse situaties centraal waarin betere basisvaardigheden goed van pas komen. Op die manier sluit de campagne aan bij de persoonlijke leerwensen van mensen. Een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen, is te vinden op de website doemeermettaal.nl. Alle campagnemiddelen middelen zijn onder de doelgroep getest.

Website en kanalen

Via tv spots, radiocommercials, posters en online advertenties wordt er doorverwezen naar de campagnewebsite doemeermettaal.nl. In een recent gebruikersonderzoek werd de website goed beoordeeld door de doelgroep, maar er kwam ook een aantal verbeterpunten naar voren. Deze verbeterpunten zijn inmiddels verwerkt. 

Doe ook mee

Net als bij de eerste campagne is er een toolkit beschikbaar waarin alle campagnematerialen gratis te downloaden zijn. Zo kunnen lokale organisaties de middelen inzetten om NT1'ers in hun stad of regio te bereiken met hun lokale aanbod en/of het landelijke online aanbod. Het is ook mogelijk middelen in de toolkit te personaliseren met een eigen logo of eigen website. Hier vind je de toolkit.

Meer informatie

Heb je vragen over de campagne? Stuur dan een mail naar Carolina van Langen, communicatieadviseur bij Tel mee met Taal.