Nieuwe aanvraagperiode subsidie opent 1 januari 2023

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Komend jaar is er ruim 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor laaggeletterde werknemers en ouders.

Subsidie Tel mee met Taal in 2023

Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden verbeteren van volwassenen en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

In 2023 is er voor werkgevers 3,35 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen zij hun werknemers cursussen aanbieden op het gebied van basisvaardigheden. Scholen, bibliotheken en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen om te investeren in laagtaalvaardigde ouders. Daar is in 2023 1,75 miljoen euro voor beschikbaar. Bij beide subsidiestromen is maximaal 50.000 euro gereserveerd voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland. De subsidiestroom voor experimenten is vanaf 2023 niet meer beschikbaar. 

Ook subsidie aanvragen? Lees er meer over op onze subsidiepagina.