Schrijf je nu in voor sessies van het Ontwikkeling Telt! Festival

Meer dan 160 professionals delen op 22 september en 13 oktober hun kennis en ervaringen tijdens het Ontwikkeling Telt! Festival. Het festival telt bijna 90 deelsessies, verdeeld over de twee dagen. Bekijk het programma nu op www.ontwikkelingteltfestival.nl en schrijf je snel in voor de deelsessies van jouw keuze. 

Ontwikkeling Telt Festival!

Het Ontwikkeling Telt! Festival is hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. De Rijksoverheid en de SER organiseren dit jaar een online dag op donderdag 22 september én een fysieke dag op donderdag 13 oktober in het Postillion in Den Haag. Deelname is gratis op beide dagen. Heb je je nog niet aangemeld? Ga dan naar www.ontwikkelingteltfestival.nl en meld je aan. Met de bijna 90 deelsessies valt er voor deelnemers dit jaar weer veel te kiezen. We zijn trots op zoveel betrokkenheid uit de sector en dat we bijzonder veel kennis kunnen ontsluiten en delen met jou. 

Online programma: Donderdag 22 september | 11.00 tot 16.30 uur

We openen deze dag met een online programma waar onder andere Jacco Vonhof, Nienke Meijer en Krista van Mourik aanschuiven. Zij gaan onder leiding van Hadassah de Boer het gesprek aan over het belang van een geïntegreerde aanpak van basisvaardigheden en leven lang ontwikkelen. Zij delen hun eigen ervaringen: welke ‘game-changer’ zorgde bij hen voor een shift in hun denken en raakte hen het meest? En welke aanpak is volgens hen het meest effectief?

Daarna kun je kiezen uit bijna 50 online sessies verdeeld over de drie thema’s van de dag. ‘Iedereen doet mee’ ‘Succesvol samenwerken’ en ‘Veranderende arbeidsmarkt en samenleving’.  Om één of meer online sessies te kunnen volgen (of op een ander tijdstip terug te kijken), moet je zijn aangemeld als deelnemer voor de online dag.

Lees meer over de online dag

Fysiek programma: Donderdag 13 oktober | 10.00 tot 16.30 uur 

Postillion Den Haag (naast station Den Haag HS)

De fysieke dag starten we onder andere met  Kim Putters, de nieuwe voorzitter van de SER. Daarna kun je kiezen uit ruim 40 deelsessies verdeeld over vier ronden. Ook deze sessies zijn verdeeld over de drie thema’s van de dag. ‘Iedereen doet mee’ ‘Succesvol samenwerken’ en ‘Veranderende arbeidsmarkt en samenleving’. Voor de sessies op deze dag moet je je apart inschrijven. Wees er snel bij, en schrijf je nu in voor jouw favoriete sessies.

Lees meer over de fysieke dag

Thema’s

Op beiden dagen staan drie thema’s centraal:

Iedereen doet mee

Sessies die vallen onder dit thema gaan in op de volgende vragen: Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een leven lang ontwikkelen? Hoe krijgen daarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen, maar ook digitale en gezondheidsvaardigheden een plek? Hoe kunnen kwetsbare groepen zich blijvend ontwikkelen en meer regie krijgen over hun eigen leerroute? Vele praktijkvoorbeelden of relevant onderzoek worden gedeeld.

Succesvol samenwerken

Om iedereen goed mee te kunnen laten doen, is het hard nodig dat alle betrokken partijen goed en succesvol samenwerken en elkaar weten te vinden. Hoe kunnen we samenwerken waarbij het individu centraal staat? Welke onverwachte samenwerkingen kunnen succesvol zijn? Welke knelpunten kom jij tegen en wat is nodig om die op te lossen? Deze en nog andere vragen komen aan de orde in de sessies die horen bij dit thema.

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving

De enorme krapte op de arbeidsmarkt vormt dé uitdaging van deze tijd. Hoe stimuleren we mensen om zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Hoe versterken we leren op de werkvloer? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen meer regie te nemen op hun eigen ontwikkeling? Hoe maken we basisvaardigheden een integraal onderdeel van leven lang ontwikkelen, zodat een leven lang ontwikkelen ook voor alle praktisch geschoolden mogelijk wordt? We zien dat het belangrijk is dat ook werkgevers en onderwijsinstellingen een plek krijgen aan de tekentafel. Wie moet er nog meer aanschuiven? Antwoorden op deze vragen worden gedeeld bij de sessies die vallen onder dit thema. 

Het ‘Ontwikkeling Telt! Festival’ is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.