Ga in gesprek over het Masterplan Basisvaardigheden

Werk jij in of voor het onderwijs en heb je ideeën over hoe het onderwijs in de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid kan worden verbeterd? Meld je dan aan voor de online gesprekken over het masterplan basisvaardigheden van het ministerie van OCW.

Lerares met leerling

Het ministerie van OCW presenteerde onlangs het Masterplan Basisvaardigheden, waarmee onder andere de taal-, reken- en digitale vaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moet worden verbeterd. Het masterplan wordt op dit moment uitgewerkt en daarom gaat het ministerie graag in gesprek over wat nodig is om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te geven. 

Het ministerie van OCW gaat graag in gesprek met mensen die: 

  • in het onderwijs werken (schoolleider, leraar, bestuurder, IB'er, pedagogisch medewerker, beleidsmaker etc.);
  • óf voor het onderwijs werken (raden, bonden, wetenschappers, ondersteunende organisaties etc.);
  • duidelijke ideeën hebben vanuit de praktijk hoe we de basisvaardigheden van Nederlandse leerlingen kunnen versterken;
  • zonder eigen (commercieel) belang in gesprek willen gaan;
  • ook na deze sessies, op een laagdrempelige manier, aangehaakt wil blijven bij de verdere uitwerking van het masterplan.

Aanmelden

Deze gesprekken zijn online en onderverdeeld in thematische sessies. De meeste sessies zitten al vol, maar je kunt je nog opgeven voor de reservelijst. 

Naar de aanmeldpagina