Denk tot 30 augustus mee over de handreiking kwaliteit laaggeletterdheid

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelen ITTA UvA en adviesbureau Berenschot een praktische handreiking voor gemeenten om te sturen op de kwaliteit van het non-formele cursusaanbod voor basisvaardigheden. Werk jij voor een gemeente of een cursusaanbieder? Denk dan mee over de handreiking en geef je mening! Dit kan nog tot maandag 30 augustus.

Kwaliteit
Beeld: ©Tel mee met Taal

De conceptversie van de ‘Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid’ is af en staat open voor input van gemeenten en aanbieders van cursussen basisvaardigheden. Er is al veel feedback verzameld en verwerkt in interviews met gemeenten en aanbieders, op de werkconferentie van 29 juni en in eerdere feedbackrondes via het online ontwikkelplatform. Maar we ontvangen graag nog een laatste keer jullie input. Zo kan de handreiking ondersteuning bieden die zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 

Denk jij mee over de handreiking via het online platform?

De handreiking wordt in september gepubliceerd. 

Vragen over de handreiking? Mail die naar laaggeletterdheid@berenschot.nl