Nieuwe subsidieronde werkgevers opent op 1 juni

Werkgevers hebben dit jaar een tweede kans om subsidie aan te vragen bij Tel mee met Taal. Van 1 tot en met 30 juni 2021 kun je een subsidieaanvraag doen om te investeren in de basisvaardigheden van jouw werknemer.      

Header subsidie werknemers
©Tel mee met Taal

Voor laaggeletterde werknemers was dit jaar eenmalig extra geld beschikbaar, waardoor er in totaal voor 8,8 miljoen euro kon worden aangevraagd. In de eerste ronde hebben organisaties voor ruim 5,5 miljoen subsidie aangevraagd. Deze tweede ronde is ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor werkgevers. 

Heb je in 2021 al subsidie van Tel mee met Taal (toegezegd) gekregen? Dan kun je deze ronde niet opnieuw een aanvraag indienen. Volgend jaar (2022) kun je wel weer subsidie aanvragen. 

Lees meer over de subsidieregeling voor werkgevers.

Vragen over de subsidieregeling of jouw eigen aanvraag? Neem dan contact op met DUS-I.