Taaleducatie voor Oekraïense ontheemden

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen. In bijna elke Nederlandse gemeente heeft een aantal Oekraïense vluchtelingen onderdak gevonden. Op deze pagina lees je welke vormen van taaleducatie beschikbaar zijn voor Oekraïense ontheemden.

Kinderen

Voor kinderen en jongeren uit Oekraïne die in Nederland wonen gelden dezelfde regels als voor andere kinderen en jongeren in Nederland. Ze hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een school in de buurt. Soms helpen gemeenten ouders hierbij. 

Meer informatie over onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne op de website van de Rijksoverheid.

Volwassenen

WEB-middelen

Omdat de meeste Oekraïense vluchtelingen een tijdelijke verblijfsstatus hebben op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne, zijn ze niet inburgeringsplichtig.  Ze komen daarom in aanmerking voor het cursusaanbod van gemeenten dat wordt gefinancierd vanuit de WEB-middelen. Per gemeente kan het verschillen hoe dit wordt ingericht. Dit is onder meer afhankelijk van het aantal op te vangen vluchtelingen en het beschikbare budget. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie

Op de website van de VNG vinden gemeenten informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Stichting Het begint met Taal biedt tips voor taalcoaches en taalcoördinatoren die Oekraïners begeleiden

Lokale initiatieven

Oekraïense ontheemden kunnen terecht bij lokale taalhuizen voor het leren van de Nederlandse taal. Vaak zijn deze taalhuizen gevestigd in de lokale bibliotheek. Daar worden ook andere, laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd, zoals taalcafé's. Het aanbod van taalhuizen is meestal (zo goed als) gratis. Let op dat een deel van de Oekraïense ontheemden niet bekend is met het Latijns schrift zoals we dat in Nederland gebruiken. Mogelijk is in die gevallen de inzet van een professioneel docent noodzakelijk.

Via Het Begint met Taal kunnen nieuwkomers een taalcoach vinden, in de buurt of online.

Luister en Leer is een gratis taalprogramma voor vluchtelingen uit Oekraïne

Praktijkvoorbeeld

De Utrechtse vrijwilligers Tineke Zwarts en Marie-Louise Kuijpers vertellen in een interview over het begeleiden van een taalgroep voor volwassen Oekraïense ontheemden. "De lessen hebben ook een sociale functie, het is een ontmoeting van lotgenoten"

Lees het interview