Deelname aan Gemeentelijke Gezinsaanpak is in Bergen nog maar het begin

De gemeente Bergen maakte dankzij hun deelname aan het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid een succesvolle start met de gezinsaanpak. Anke Voesten, adviseur Sociaal Domein bij de gemeente: “We willen laaggeletterdheid aanpakken. Maar het liefst voorkomen we het. Met het project Gezinsaanpak doen we allebei.”

In het coalitieakkoord van de gemeente Bergen in Limburg staat dat de politieke partijen aandacht aan de aanpak van laaggeletterdheid willen besteden. Deelname aan het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (Gezinsaanpak) maakte die wens concreet.

Als mensen hun basisvaardigheden verbeteren, helpt dat vaak ook bij het oplossen van andere problemen.

De gemeente Bergen creëerde eerst bewustwording van laaggeletterdheid en inzicht in bestaand taalaanbod. Daarna maakten ze verbinding met de aanbieders van het taalaanbod. Nu zetten ze de volgende stap: Ze vullen gaten in het aanbod op en zetten aanbieders in hun kracht. Anke Voesten: “Als mensen hun basisvaardigheden verbeteren, helpt dat vaak ook bij het oplossen van andere problemen. Dat is heel waardevol, want laaggeletterdheid of lage basisvaardigheden is meestal niet de enige uitdaging binnen een gezin.”

Lees het hele praktijkverhaal

Meer informatie over de gezinsaanpak