Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid

Om leesplezier en leesvaardigheid bij kinderen te vergroten gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en kinderopvang. Leesdeskundigen van de bibliotheek gaan op scholen en kinderdagverblijven helpen kinderen te enthousiasmeren voor lezen, onder meer door bestaande boekencollecties flink uit te breiden. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stellen hiervoor de komende drie jaar in totaal € 74 miljoen beschikbaar.

Beeld: ©Michal Jarmoluk

Duizenden kinderdagverblijven en scholen kunnen straks voor het eerst gaan samenwerken met de lokale bibliotheek, of hun bestaande samenwerking verder uitbouwen. Zij krijgen daarvoor ondersteuning van leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en kijken met schoolteams wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken.

De plannen zijn onderdeel van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Deze zijn ontwikkeld door Stichting Lezen in samenwerking met de KB.

Meer informatie

Lees meer op de website van het ministerie van OCW