Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen in maart 2023 opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden. Meer informatie volgt op een later moment, maar aanvragende scholen kunnen alvast voorbereidingen treffen.

Twee kindjes lezen
Beeld: ©Tel mee met Taal

Basisvaardigheden (in dit geval beheersing van de Nederlandse taal, burgerschapskennis en digitale vaardigheden) zijn noodzakelijk voor leerlingen om andere kennis en vaardigheden te kunnen opdoen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen en later als volwassene goed functioneren in de maatschappij. De subsidieregelingen Verbetering basisvaardigheden 2023 hebben als doel om dit te bereiken.

Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden.

Voorbereiding

Als jouw school van plan is om de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2023 aan te vragen, kun je alvast enkele voorbereidingen treffen:

Menukaart

De Menukaart Verbetering Basisvaardigheden bevat ‘evidence-informed’ methoden waaruit jouw school kan kiezen om basisvaardigheden te verbeteren. Deze inzichten kunnen als inspiratie en richting dienen voor het opstellen van acties. 

Medezeggenschap

In aanloop naar de aanvraag van een subsidie voor het verbeteren van basisvaardigheden kun je de medezeggenschapsraad van de school vast informeren.

Nulmeting

Het uitvoeren van een nulmeting is verplicht. Kan jouw school hiervoor geen data uit een eigen leerlingenvolgsysteem gebruiken, dan kan de school aansluiten bij de leergroeirapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.

Meer informatie

Op de website van DUS-I is meer informatie te vinden ver de subsidieregelingen. De pagina wordt bijgewerkt zodra er meer informatie beschikbaar is.