Taallessen voor Oekraïense vluchtelingen?

Veel Nederlandse gemeenten vangen vluchtelingen uit Oekraïne op. Hoe registreer je deze vluchtelingen? En mogen zij een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden volgen vanuit het WEB-budget voor volwasseneneducatie? Hoewel nog niet alles is besloten, zetten we de huidige regels op een rij.

Vlag Oekraïne

Registratie

Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Wanneer zij onderdak vinden in een Nederlandse gemeente, worden ze ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Zij krijgen dan een eigen BSN-nummer. De gemeente dient de (Oekraïense) identiteit van de vluchtelingen vast te stellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Inwoners van Oekraïne kunnen (met het juiste paspoort) zonder visum vrij reizen naar de EU. Zij kunnen hier 180 dagen verblijven (tweemaal een periode van 90 dagen).   
Kijk voor meer informatie over de inschrijving op de website van de Rijksdienst voor Identiteitgegevens. 

Taalles en wegwijs worden in Nederland

Oekraïense vluchtelingen zijn niet inburgeringsplichtig zolang zij een tijdelijke verblijfsstatus hebben op basis van de Richtlijn tijdelijke bescherming. Ze komen daardoor in aanmerking voor het cursusaanbod van gemeenten dat wordt gefinancierd vanuit de WEB-middelen. Per gemeente kan het verschillen hoe dit wordt ingericht. Dit is mogelijk afhankelijk van het aantal op te vangen vluchtelingen en het beschikbare budget. Ook zijn er tal van lokale initiatieven, bijvoorbeeld in bibliotheken, waar zij terecht kunnen voor het leren van de Nederlandse taal.

De overheid werkt aan een pakket met voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment is het nog niet duidelijk of en hoe gemeenten vanuit het Rijk worden gecompenseerd voor het aanbod van taallessen en mogelijk aanvullende ondersteuning. Tot die tijd is het aan gemeenten om te bepalen of ze aanbod willen verzorgen en daarvoor het WEB-budget kunnen  inzetten. 
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
NB. Op deze website staan ook veelgestelde vragen over inburgering en taallessen. Hier betreft het de taalcursussen uit de inburgering. Die zijn op eigen kosten, mocht iemand dat willen. De tekst zal nog worden verduidelijkt, aangezien Oekraïense vluchtelingen wel gratis taallessen kunnen volgen als gemeenten dat aanbieden (bijvoorbeeld vanuit WEB-middelen). 

Onderwijs aan kinderen

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben tot de leeftijd van 18 jaar recht op onderwijs. 
Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie voor o.a. gemeenten