Elf wegwijzers voor aanpak digitale ongelijkheid

Veel mensen kunnen moeilijk aanhaken bij de digitale samenleving en raken daardoor uit beeld en op achterstand. Onderzoekers Christine Dedding en Nicole Goedhart hebben veel mensen gesproken met beperkte digitale vaardigheden en hun verhalen verwerkt in het boekje 'Uit beeld geraakt'. Ze schetsen ook een beeld van het hulpaanbod en presenteren elf wegwijzers om digitale ongelijkheid aan te pakken. Het boekje is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Lees Uit beeld geraakt

Man achter computer