Expertisepunt Basisvaardigheden geopend

Het nieuwe Expertisepunt Basisvaardigheden is geopend: een centraal punt voor alle organisaties, professionals en vrijwilligers in Nederland die zich inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

Bord met de tekst 'met jou is hier alles veel leuker"
©Tel mee met Taal

Zorgen dat iedereen kan meedoen

Onderwijs, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, overheid, wetenschappers, werkgevers, werknemers en sociale partners: samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Basisvaardigheden moeten daar geen belemmering in zijn. Met die gedachte kondigde minister van Engelshoven vorig jaar aan dat er een expertisepunt zou komen. Dat is nu gebeurd – met een subsidie vanuit Tel mee met Taal.

Kennis uitwisselen en professionaliseren

Het Expertisepunt Basisvaardigheden stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt en verbindt organisaties. Het zorgt ook voor onderzoek over taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. Bij het doen van onderzoek staat de behoefte van het veld centraal. Zo werken de verschillende organisaties makkelijker samen en wordt de aanpak van laaggeletterdheid, steeds professioneler. Zowel landelijk als lokaal. Meer weten?

Naar de website van het Expertisepunt