Op 14 plekken start een netwerk van taalambassadeurs

Gemeenten, ziekenhuizen, ministeries, woningcorporaties, stichtingen: de vraag naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid neemt overal toe. Op 14 plekken in het land zijn gemeenten en organisaties daarom gestart om een eigen netwerk van ervaringsdeskundigen te vormen. Deze taalambassadeurs gaan op verschillende manieren helpen om laaggeletterdheid te verminderen.

Foto verbonden pinnetjes
©Shutterstock

Stichting ABC is van mening dat taalambassadeurs cruciaal zijn om laaggeletterdheid in Nederland onder de aandacht te brengen en te verminderen. Daarom zetten zij een speciaal project op om de inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid bij gemeenten te verbeteren. Hiervoor ontving Stichting ABC subsidie van Tel mee met Taal.

Sardes helpt bij wervingsproject

Na de toekenning van de subsidie, werd organisatie Sardes ingehuurd om het project te leiden. Projectleider Puk Witte: ‘In 14 zogeheten innovatiekamers werven we tot tenminste eind 2020 nieuwe ervaringsdeskundigen. Het liefst willen we zeven tot tien taalambassadeurs per innovatiekamer. En dan ook nog eens mensen die verschillen qua achtergronden zoals etniciteit, leeftijd en vaardigheidsniveau. We vinden het belangrijk dat zij een goede afspiegeling vormen van de laaggeletterden in de betreffende regio of organisatie, zodat mensen zich gehoord voelen.’

Trainingsmateriaal, onderzoek en wervingsplan

Naast de werving, staan er nog meer taken op de lijst. ‘We ontwikkelen de komende maanden ook trainingsmateriaal om de taalambassadeurs goed op te leiden’, zegt Puk. ‘De innovatiekamers gaan aan de slag met een strategisch wervingsplan, zodat gemeenten in de toekomst een handige aanpak klaar hebben liggen om taalambassadeurs aan te trekken. En onderzoeksbureau Movisie onderzoekt de resultaten van het project, zodat de lessen na afloop beschikbaar komen voor alle gemeenten en andere organisaties die zelf een netwerk van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid willen opbouwen.’

Niet óver laaggeletterden praten, maar met hen

De toekomstige taalambassadeurs krijgen verschillende taken op hun bordje. ‘Stichting ABC hoopt bijvoorbeeld dat zij kunnen helpen om taboes rondom laaggeletterdheid te doorbreken’, zegt Puk. ‘Die zijn er nog steeds. Ook kunnen de ambassadeurs helpen om nieuwe deelnemers voor cursussen en opleidingstrajecten te werven, zodat het probleem laaggeletterdheid steeds kleiner wordt. Als testers kunnen zij ook de overheid ondersteunen om begrijpelijk te communiceren. En tenslotte vinden we het belangrijk dat zij inspraak krijgen in het probleem laaggeletterdheid. Zodat we niet langer óver de doelgroep praten, maar mét hen.’