Handreiking voor huisartsen: Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden

Eén op de drie Nederlanders is minder gezondheidsvaardig. Ze hebben er moeite mee om informatie over hun ziekte te vinden, te begrijpen en toe te passen, en hun weg te vinden in de zorg. De huisartsenpraktijk is een belangrijke schakel om hier iets aan te doen. Met de onlangs gelanceerde handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden’ verbeter je als zorgverlener in zeven stappen de zorg voor mensen die minder gezondheidsvaardig zijn én het zelfmanagement van deze patiënten.

Illustratie stappenplan handreiking
Beeld: ©Vilans

Mensen met een taalachterstand kunnen minder goed aan hun gezondheid werken. Ze begrijpen de sticker op hun medicijnen niet of verkeerd, kunnen de bijsluiter niet lezen en snappen gezondheidsadviezen met medische woorden niet. Kortom: zelfmanagement – de regie nemen over je eigen gezondheid –  lukt hen op die manier niet. Aan de andere kant hebben zorgverleners er moeite mee om deze kwetsbare groep te herkennen en hun consult en gespreksvoering erop aan te passen. Wat kun je als gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk doen om je patiënt goed te begeleiden bij zelfmanagement?

‘Handreiking is heilig boekje’

“De handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden’ heeft mij enorm geholpen om de begrippen helder te krijgen. Wat zijn gezondheidsvaardigheden? Wat is laaggeletterdheid? Na het lezen vielen bij mij de kwartjes. De handreiking is echt mijn heilige boekje geworden”, aldus een praktijkverpleegkundige die nauw betrokken was bij de ontwikkeling ervan.

Zeven stappen

De handreiking, een initiatief van kenniscentrum Vilans en expertisecentrum Pharos, beschrijft in zeven stappen hoe je de zorg en het zelfmanagement van mensen met lage gezondheidsvaardigheden kunt verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het herkennen van laaggeletterden, de manier waarop zorgverleners met deze mensen in gesprek gaan en hoe ze hen passende informatie geven. Behalve het stappenplan vind je in de handreiking veel praktische informatie, tips, inspiratie en praktijkcases.

Tip van Vilans: bied laagdrempelige informatie aan

De manier waarop je als zorgverlener met je patiënten communiceert en hoe je hen informatie aanbiedt maakt veel verschil. Werk bijvoorbeeld met laagdrempelig voorlichtingsmateriaal, zoals een animatievideo over diabetes of de voorlichtingsmap Begrijp je lichaam. In deze toolkit vind je deze en andere voorlichtingsmaterialen en video’s om de gezondheidsvaardigheden van je cliënt te verbeteren en waardoor de cliënt goed met jou in gesprek kan zijn. Dan komen vragen van de cliënt ook echt op tafel.