Investeringen Rijksoverheid in aanpak laaggeletterdheid 2021

In 2021 investeert de Rijksoverheid ruim 92 miljoen euro in het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Structureel budget volwasseneneducatie

 • Budget voor opleidingen taal, rekenen en digitale vaardigheden (WEB-gelden): 62,2 miljoen euro

Impulsbudget SZW, VWS, BZK en OCW

 • Extra budget voor gemeenten voor bestuursafspraken: 5,5 miljoen euro
 • Inhoudelijke en praktische ondersteuning voor gemeenten: 7,55 miljoen euro
 • Landelijke campagne en extra impuls om meer mensen te bereiken: 1,5 miljoen euro
 • Stimuleren leesbevordering en leesplezier: 2,85 miljoen euro
 • Stimuleren lezen en leren bij laaggeletterde gezinnen: 1,3 miljoen euro
 • Cursussen basisvaardigheden op de werkvloer: 8,8 miljoen euro
 • Experimenten: 0,625 miljoen euro
 • Kwaliteitsverbetering Taalhuizen: 0,5 miljoen euro
 • Expertisecentrum Basisvaardigheden: 0,9 miljoen euro
 • Communicatie, evenementen en monitoring: 0,6 miljoen euro

Totaal: 92,325 miljoen euro