Tel mee met Taal: samenwerking tegen laaggeletterdheid

Tel mee met Taal is niet het zoveelste beleidsplan dat op een stapel zou kunnen belanden, maar een dynamisch en toegankelijk platform met maar één doel: de handen ineenslaan om laaggeletterdheid te bestrijden, op lokaal en regionaal niveau. Dit actieprogramma dat nog in heel 2019 loopt, is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse andere partners. U kunt hieraan als belanghebbende partij ook deelnemen.

Samen laaggeletterdheid terugdringen

Tel mee met Taal is een krachtenbundeling van organisaties die taalvaardigheid en digitale vaardigheid bevorderen. Dit gebeurt op twee manieren: structureel, door leesbevorderingsactiviteiten, en praktisch, door aandacht voor de context waarin leesproblemen voorkomen. Bijvoorbeeld het invullen van een digitaal aanvraagformulier voor zorgtoeslag.

Welke landelijke organisaties zijn partner van Tel mee met Taal?

Stichting Lezen en Schrijven
focus: kennis, scholing en bewustwording van laaggeletterdheid

Steunpunt Basisvaardigheden
focus: laaggeletterdheid, ongecijferdheid en digitale vaardigheden

Stichting Lezen
focus: verbeteren van leesklimaat en leescultuur van 0-18 jaar

BoekStart
focus: lezen met baby’s en peuters

Kunst van Lezen
focus: ondersteuning van openbare bibliotheken

Taal voor het Leven
focus: ondersteuning van gemeenten en organisaties

Taalakkoord
focus: verbeteren van taalvaardigheid op de werkvloer

Van taalvrijwilliger tot werkgever: iedereen kan meedoen

Bij deze organisaties is informatie te vinden over het hele spectrum van laaggeletterdheid, variërend van voorlezen aan baby’s tot taalcursussen aan werknemers, en van verbeteren van digitale vaardigheden tot aanmelden als taalvrijwilliger.

Word ook intermediair van Tel mee met Taal

Bent u als gemeente, werkgeversorganisatie, school, bibliotheek, artsenpraktijk betrokken bij het opsporen en aanpakken van laaggeletterdheid? Wordt dan ook lokaal of regionaal intermediair van Tel mee met Taal.

En wil uw organisatie in uw omgeving een taalcursus of taalopleiding organiseren? Maak dan vooral gebruik van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor laagtaalvaardige ouders of -werknemers.