Taalachterstand: (g)een beperking voor het leven

Wie als kind een taalachterstand oploopt, kan daar zijn of haar verdere leven door worden beperkt. Dat is niet alleen een verlies voor de mensen waar het om gaat, maar ook voor de maatschappij. Het goede nieuws is: een taalachterstand kan worden ingehaald, mits op jonge leeftijd aangepakt. Tel mee met Taal reikt organisaties als scholen, bibliotheken, jeugdzorg en artsenpraktijken hiervoor handreikingen en creatieve ideeën aan. Hulpmiddelen om taal bij kinderen naar een hoger niveau te tillen en bij anderen taalachterstand te voorkomen.
 

Oorzaken taalachterstand

Als een trage taalontwikkeling geen neurologische basis heeft, spreken we van een taalachterstand. Oorzaken hiervan kunnen zijn:

verlegenheid, waardoor het kind zich niet goed durft te uiten
gehoorverlies, bijvoorbeeld door terugkerende oorontstekingen
– een taalarme thuissituatie waarin weinig met het kind wordt gesproken
ouders met een migratieachtergrond die onvoldoende Nederlands spreken
 

Taalachterstand bij peuters

Ieder kind leer spreken in zijn tempo, maar soms is het goed om vroeg in te grijpen als een achterstand in de taalontwikkeling merkbaar is bij een peuter. De oorzaken van deze taalachterstand moeten worden achterhaald en aangepakt. Voorlichting aan en begeleiding van ouders is hierbij natuurlijk het meest effectief. Extra taalondersteuning via voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties versterkt het proces. Deze taak ligt bij gemeenten.
 

Een taalachterstand op de basisschool

Hoe jonger hoe beter, geldt ook voor de aanpak van taalachterstanden op de basisschool. Om scholen hierbij te ondersteunen, heeft de overheid vroegschoolse educatie (voor kleuters) en schakelklassen en kopklassen (voor oudere leerlingen) in het leven geroepen. Alles met maar één doel: alles uit het kind halen wat erin zit, op weg naar vervolgonderwijs.
 

Taalachterstand bij allochtone leerlingen

Als je ouders slecht Nederlands spreken, is dat een hindernis in het zelf goed leren van de taal. Contact met anderen, bijvoorbeeld op school, kan dit compenseren, maar nooit volledig. Tel mee met Taal biedt organisaties als gemeenten, scholen, bibliotheken de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor taalcursussen voor ouders.
 

Tel mee met taal: ook actiepartner worden?

Wilt u meer weten over de activiteiten van Tel mee met Taal en de mogelijkheden die dit platform u biedt? Meld u aan als partner en u ontvangt regelmatig nieuws over interessante initiatieven op het gebied van laaggeletterdheid.

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW, VWS en diverse andere organisaties.