werk

Taalcursus verhoogt werkcompetenties: succesvolle praktijkvoorbeelden

Juist de praktijkvoorbeelden maken het effect van investering in taal bij werknemers nog zichtbaarder. Het Taaltraject bij PostNL én de lessen van IBN in taal en rekenen zijn van die geslaagde projecten waar je meer over wilt weten.

Investeren in taal loont
Positieve ervaringen van werkgevers en hun taaltrajecten laten zien wát en hoe groot de invloed is van het geven van taalcursussen. In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft een analyse uitgevoerd van de maatschappelijke impact van het geven van taalcursussen.

Competenties
Uit de analyse zijn competenties naar voren gekomen die van belang zijn voor de werkgever. Zoals leiderschapscompetenties ‘realiseren’, ‘vertrouwen’ en ‘oplossen’. Je leest er meer over in de praktijkvoorbeelden.

Taaltraject bij PostNL
PostNL heeft in het taaltraject geïnvesteerd vanuit de overtuiging dat de lagere taalvaardigheden van sommige medewerkers het productieproces binnen het sorteercentrum vertragen en de kwaliteit in gevaar brengen. Intussen heeft PostNL de intentie uitgesproken om het inzetten van taaltrajecten op te schalen nu blijkt dat een taalcursus positief effect heeft.

IBN biedt lessen taal en rekenen aan
In 2011 is Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN) begonnen met het aanbieden van lessen taal en rekenen. Meer dan 300 werknemers deden mee. Waarom is het zo’n succes? Deelnemers leren niet alleen lezen, schrijven en rekenen, ze oefenen ook op andere vaardigheden. Ze krijgen meer vertrouwen en durven bij het werkoverleg mee te praten, kunnen soms meer taken op zich nemen of groeien door naar een andere functie, waardoor ze een hogere loonwaarde hebben. En dit scheelt de gemeente weer subsidie.

Lees hier en hier de volledige artikelen en start ook een taaltraject.