Flora Holland werkt aan taal

werk

Bij FloraHolland is een klein projectteam begonnen met het ontwikkelen van een goede strategie om laaggeletterdheid in het bedrijf terug te brengen tot het minimum.

Het thema ‘laaggeletterdheid’ is breed gecommuniceerd naar leidinggevenden van de organisatie. Het personeelsblad bestede ook jaarlijks aandacht aan het onderwerp. De leidinggevenden binnen FloraHolland vervulden een sleutelpositie als het gaat om het aanpreken en motiveren van medewerkers om een cursus te volgen. Waar mogelijk zochten ze naar manieren om medewerkers persoonlijk te benaderen over het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens beoordelingsgesprekken. Daarnaast organiseerde FloraHolland zelf op verschillende locaties opleidingsmarkten voor medewerkers. Collega’s konden informatie krijgen over taalcursussen en zich meteen inschrijven.

Brede werving en aanbieden scholing

Alle medewerkers van FloraHolland hebben meerdere keren een brief thuis ontvangen van de algemeen directeur, Timo Huges. Daarin gaat hij in op het belang van de aanpak van laaggeletterdheid. Hij roept alle medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven op zich aan te melden voor de taalcursus. Of het onderwerp bespreekbaar te maken onder collega’s die (vermoedelijk) problemen hebben met lezen en schrijven. FloraHolland had zelfs een algemeen telefoonnummer binnen hun HR afdeling beschikbaar gesteld, zodat medewerkers daar naar konden bellen met vragen over de cursus. Daarnaast werd met posters en herkenningswijzer aandacht gegeven aan de cursus lezen en schrijven binnen FloraHolland.

Effectmeting

Vooraf verrichtten de deelnemers aan de cursus een taalscan. Aan de hand van de uitkomst zijn ze ingedeeld in kleine groepen. Eind 2010 habben zo’n 140 medewerkers de cursus gevolgd én afgerond. FloraHollland stelt dat de aanpak zeker bijdraagt aan het doorbreken van het taboe en de schaamte rond het onderwerp. Maar is ook van mening dat het project een aantal jaren moet draaien om echt tot de doelgroep door te kunnen dringen.

Verankeren en opnemen in beleid

FloraHolland was erg tevreden met de aanpak van laaggeletterdheid en heeft het opgenomen in de FloraHolland cao. De aanpak van laaggeletterdheid is een vast onderdeel van het HR beleid en wordt jaarlijks behandeld binnen het HR expertiseteam. HR vraagt ieder jaar opnieuw aandacht voor het onderwerp. Bijvoorbeeld tijdens de Week van de Alfabetisering. De ontwikkeling van de medewerkers is geborgd in Dialoog, de beoordelingscyclus van FloraHolland.

Bron: Stichting Lezen & Schrijven