Brancheorganisatie groensector Cumela sluit Taalakkoord

werk

In april tekende brancheorganisatie CUMELA Nederland het Taalakkoord. Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie. In de cumelasector zijn in totaal 30.000 medewerkers werkzaam.

Belang van taalvaardigheid

CUMELA Nederland ziet het belang in van taalvaardigheid. Het is niet nodig om jarenlang te worstelen met problemen die verholpen kunnen worden. Het signaleren van lage taalvaardigheid en het motiveren van werknemers door werkgevers is een kans om het leefplezier van laagtaalvaardige mensen te vergroten. Ondernemers in de cumelasector worden voorgelicht over het bestaan en herkennen van lage taalvaardigheid. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan oplossingen, zoals taaltrainingen.

Met de aansluiting bij het Taalakkoord wil CUMELA het aantal taalvaardige medewerkers in de cumelasector verhogen, waardoor gezond en veilig werken mogelijk is en waardoor het werkplezier toeneemt. Ook vergroot dit de kansen om bij te blijven en met plezier te blijven werken tot aan het pensioen.

Ambassadeursrol

Naast het uitvoeren van de eigen acties gaat de brancheorganisatie aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door ervaringen en verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die nog niet Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren.