200.000 laaggeletterden in de zorg

werk

In de sector zorg en welzijn werken bijna 200.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Wat betekent dit voor de zorg? En wat doen ze eraan? Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, verkende het thema en schreef er een blog over.

Betere taalvaardigheid vergroot de kwaliteit van dienstverlening én het zelfvertrouwen van medewerkers

Dat de zorg juist een fijne werkplek is voor mensen met beperkte taalvaardigheden, blijkt een misvatting. Langer thuis wonen, complexe zorgvragen en digitalisering vragen steeds meer van de taalvaardigheid van medewerkers. Een grote instelling in de ouderenzorg ontdekte dat op sommige afdelingen wel 30% van de medewerkers niet door de taaltoets kwam. Wat betekent dit voor de kwaliteit van zorg? En hoe maak je dit bespreekbaar?

Taalinitiatieven

Gelukkig zijn er verschillende initiatieven om laaggeletterdheid aan te pakken. Speciaal voor organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is er het pakket ZorgtoTAAL van Stichting Lezen en Schrijven.

Gelukkig zijn er verschillende initiatieven om laaggeletterdheid aan te pakken. Speciaal voor organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is er het pakket ZorgtoTAAL van Stichting Lezen en Schrijven.

Het Taalakkoord, een initiatief van Tel mee met Taal, pakt het probleem breed aan. Het stimuleert werkgevers om de taalvaardigheid van hun medewerkers te verbeteren en daarnaast op te treden als ambassadeurs. Ook organisaties in de zorg hebben het Taalakkoord ondertekend, zoals het UMC Utrecht, HWW Zorg en Stichting TanteLouise-Vivensis.

Meer motivatie, minder incidenten

Inzetten op taal is niet makkelijk. Het heeft ook niet altijd voldoende prioriteit. Bovendien gaat laaggeletterdheid gepaard met schaamte en weerstand. Maar als het lukt om het taboe te doorbreken, zie je trotse medewerkers die zich betrokken en gewaardeerd voelen. Meer motivatie, minder incidenten en een hogere klanttevredenheid zijn nu eenmaal niet altijd in geld uit te drukken, maar daarom niet minder belangrijk.

Lees meer over de blog van Vilans en mail het kenniscentrum hoe jouw organisatie inzet op taal, welke kennis en ervaringen dit heeft opgeleverd en hoe je anderen aanzet tot actie.