onderzoek

VoorleesExpress werpt vruchten af

In het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal is de VoorleesExpress aangemerkt als een veelbelovend project. Uit onderzoek blijkt dat de VoorleesExpress bij deelnemende kinderen een aantoonbaar en positief effect heeft op de taalontwikkeling, specifiek op verhaalbegrip.

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. Met het voorleestraject van de VoorleesExpress krijgt een gezin een half jaar begeleiding om actief aan de slag te gaan met lezen en taal. De ouders krijgen van de vrijwilliger van de VoorleesExpress handvatten aangereikt. Zo kunnen zij kinderen zelf helpen met taal, op hun eigen manier.

Om na te gaan wat het effect is van de VoorleesExpress op de taalvaardigheid van kinderen en de geletterde omgeving thuis, heeft de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Lezen een effectstudie uitgevoerd. In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt hieruit. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien. Optimalisering van het programma is volgens de onderzoekers echter wenselijk om de taalontwikkeling duurzaam te stimuleren.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de VoorleesExpress is uitgevoerd in het kader van het onderdeel gezinsaanpak van Kunst van Lezen van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Kunst van Lezen is onderdeel van het actieprogramma Tel Mee Met Taal, dat is opgezet om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de Voorleesexpress. Daar kan je ook het rapport bestellen en een factsheet downloaden. Voor een korte samenvatting kan je het artikel op de website van Stichting Lezen bekijken.