onderzoek

Tussenevaluatie Taal op de Werkvloer

Vanuit het programma ‘Tel mee met Taal’ is een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor taalscholing van werknemers. Artéduc deed (o.l.v. Dr. Maurice de Greef) onderzoek naar de opbrengsten van deze taaltrajecten ‘Taal op de Werkvloer’. De tussenevaluatie laat een positief beeld zien, waarbij voor het merendeel van de deelnemers de gestelde doelen behaald worden.

De meeste deelnemers ervaren beter zijn of haar taken te kunnen uitvoeren en daarnaast de taal beter te kunnen toepassen op het werk. Circa 74% van de deelnemers kan beter taalvaardigheden tijdens het werk toepassen. Daarnaast ervaart ook circa 69%, dat door datgene wat ze geleerd hebben ze beter, sneller en met minder fouten hun taken op het werk kunnen uitvoeren. In vergelijking met ander onderzoek zijn de resultaten vrij hoog te noemen.

Download hier het hele rapport: ‘Tussenevaluatie Taal op de Werkvloer’_pdf