onderzoek

Taalontwikkeling bij kinderen – Bibliotheekstatistiek

De periode voordat kinderen naar de basisschool gaan is essentieel in de taalontwikkeling en het voorkomen van laaggeletterdheid. Voorlezen vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de taalontwikkeling. Door voor te lezen dragen ouders bij aan de ontwikkeling van de woordenschat en vergroten zij de kans dat hun kinderen goede lezers worden. Bibliotheken spelen hier op in met de dienstverlening op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

Alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s, bijna alle aan De Nationale Voorleesdagen en meer dan driekwart deel aan BoekStart in de kinderopvang. Dit gebeurt in samenwerking met partners als gemeente, consultatiebureau’s en kinderopvang.

Bibliotheken houden in het kader van de Wet stelsel openbare bibliotheken  gegevens bij over de activiteiten die zij uitvoeren. Onlangs publiceerde de KB het overzicht Bibliotheekstatistiek 2017 op Bibliotheekinzicht.

Hier vind je ook meer informatie over voor- en vroegschoolse taalontwikkeling en de bibliotheek.