onderzoek

Nieuwe tool gelanceerd: Subdoelgroepen laaggeletterden per gemeente

Om gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van laaggeletterdheid, is vanuit het programma “Tel mee met Taal” een doelgroepentool ontwikkeld. Op de nieuwe website www.geletterdheidinzicht.nl kunnen gemeenten en andere geïnteresseerden terecht voor een wetenschappelijk onderbouwde indicatie van de totale omvang van de groep laaggeletterden in een gemeente of regio, en voor een indicatie van de omvang van verschillende subdoelgroepen.

In de zomer van 2019 spraken de VNG, namens de Nederlandse gemeenten, en het Rijk af om nader onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van de groep laaggeletterden. CINOP, ECBO, ROA en Etil hebben dit onderzoek uitgevoerd. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van een koppeling van gegevens over de groep laaggeletterden uit het meest recente PIAAC onderzoek van de OESO en actuele data van het CBS. Op basis van deze gegevens is met een ‘clusteranalyse’ een wetenschappelijk verantwoorde schatting gemaakt van het aantal laaggeletterden per gemeente en de verdeling van deze groep over zeven statistisch te onderscheiden subdoelgroepen.

De aanpak van de onderzoekers is uitgebreid beschreven in de verantwoording die tegelijk met de nieuwe website is opgeleverd. Op de website staat tevens een korte uitleg hoe de online tool gebruikt kan worden en een handreiking bij de doelgroepenanalyse.

Geletterdheid in Zicht

www.GeletterdheidinZicht.nl

Deel jouw ervaring

De komende maanden kunnen gebruikers van de tool hun ervaringen delen via het contactformulier https://geletterdheidinzicht.nl/geletterdheidinzicht/contact. Op basis van de reacties die voor 30 april 2020 zijn ontvangen, zal gekeken worden hoe de bruikbaarheid van de tool verder kan worden vergroot en welke eventuele extra analyses nog mogelijk zijn op basis van de beschikbare data. Meer informatie hierover volgt via de website van Tel mee met Taal.