onderzoek

Naar een optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten

Zowel vrijwilligers als beroepskrachten zijn belangrijk bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Daarom is een goede samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten belangrijk. Hoe zorg je nu voor een optimaal samenspel? Het NRO liet dit onderzoeken.

In het project is onderzocht hoe vrijwilligers (onbetaald) en beroepskrachten (betaald) aankijken tegen:
• taken en taakverdeling
• samenwerking
• deskundigheidsbevordering en de mogelijkheden hiervoor
• de toegevoegde waarde van vrijwilligers

Het onderzoeksproject geeft aanknopingspunten voor de verbetering van de praktijk op een aantal terreinen met betrekking tot de organisatie, zoals de inzet van onbetaalde coördinatoren en het omgaan met regels vanuit de organisatie. Vrijwilligers zijn geen betaalde beroepskrachten.

Lees hier het hele artikel van CED-Groep Rotterdam die samen met Rotterdam School of Management het onderzoek hebben uitgevoerd. In het artikel is een link opgenomen naar het eindrapport en een handreiking.