onderzoek

Kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten van Taalcafés en digivaardigheden

Bibliotheken spelen een grote rol in het lokale aanbod rondom basisvaardigheden, met name taal- en computervaardigheid. Zij bieden deelnemers de mogelijkheid om te oefenen met taal en de computer, Nederlands te spreken, de cultuur beter te leren kennen en het vervolgens direct toe te passen in het dagelijks leven. Dit gebeurt onder andere door Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden zoals Klik & Tik. Maar hoe helpt dit mensen met een taalachterstand precies? Wat is het aanbod en wat zijn de effecten?

Achtergrond en opzet van het onderzoek

Om inzicht te krijgen in deze vragen heeft onderzoeksbureau Panteia kwalitatief onderzoek gedaan naar het aanbod van Bibliotheken rond taalvaardigheden en digitale vaardigheden.
In het onderzoek is specifiek ingezoomd op: Taalcafés en Cursussen van Klik & Tik.

Via interviews en groepsgesprekken met coördinatoren, stakeholders, deelnemers en vrijwilligers is de variatie van het aanbod in beeld gebracht. Ook de ervaringen en opbrengsten van de verschillende initiatieven worden belicht.

Uitkomsten

Taalcafés zijn cruciaal in het lokale taalaanbod voor het bieden van structurele en laagdrempelige (extra) oefenmogelijkheden voor Nederlandse spreekvaardigheid.
Deelnemers:
• vergroten hun zelfvertrouwen en durf
• verbeteren hun Nederlandse taalvaardigheden en gebruiken dit in de praktijk
• ontmoeten ‘echte’ Nederlanders

In Klik & Tik cursussen:
• krijgen deelnemers meer durf
• leren zij basale computervaardigheden die zij ook daadwerkelijk (gaan) gebruiken

Gebruik onderzoek voor Bibliotheken

De uitkomsten van het rapport geven inzicht in de effecten van Taalcafés en cursussen Klik & Tik, hoe de dienstverlening optimaal te organiseren en in te richten. Het geeft handvatten en tips hoe een dergelijk onderzoek in de Bibliotheek kan worden opgepakt (methodiek, samenwerking en uitkomsten).
Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio (de provinciale ondersteuningsinstelling van Noord- en Zuid-Holland).

Download de rapportage Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten hier.

Wil je meer weten over het onderzoek of heb je andere vragen over het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden, neem dan contact op met Maaike Toonen, (maaike.toonen@kb.nl) programmacoördinator basisvaardigheden KB.