onderzoek

Eindevaluatie EVA

In 2014 startte de pilot ‘EVA’ – Educatie voor Vrouwen met Ambitie. EVA richt zich op het motiveren van vrouwen met lage basisvaardigheden richting een opleiding of (vrijwilligers)werk. De EVA-aanpak (uitgevoerd door Stichting Lezen en Schrijven) biedt een combinatie van empowerment en werken aan taal, rekenen en digitale vaardigheden. De universiteit van Maastricht heeft de opbrengsten van het pilotprogramma in kaart gebracht. De resultaten zijn positief.

Resultaten

Op de gebieden sociale inclusie, arbeidsmarktpositie en taalbeheersing ervaren de deelnemers vooruitgang. De deelnemers zien nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, maar ook nieuwe opleidingskansen. Ze kunnen hun taalvaardigheden beter toepassen, hebben door deelname aan het leertraject meer zelfvertrouwen gekregen en durven meer dingen te doen. De sociale kring wordt groter en mensen ervaren actiever te zijn geworden in het dagelijks leven. Uit het onderzoek blijkt dat met name de begeleider en de groepsdynamiek ervoor zorgen, dat men deze leerresultaten bereikt.

EVA integraal onderdeel van Tel Mee Met Taal

De EVA-aanpak is sinds dit jaar integraal onderdeel van het ondersteuningsprogramma Tel Mee Met Taal. Gemeenten kunnen hier ook in de komende jaren gebruik van blijven maken. De Toolkit is voor iedereen beschikbaar via www.taalvoorhetleven.nl/toolkitempowerment . Het cursusaanbod binnen de Toolkit Empowerment is voor mensen die aan de slag willen met hun toekomst en moeite hebben met een of meer basisvaardigheden. Hierbinnen is er extra aandacht voor vrouwen.

Meer informatie

Meer weten over EVA of een adviesgesprek aanvragen? Neem contact op via info@lezenenschrijven.nl, 070 302 26 60 of jouw lokale contactpersoon van Taal voor het Leven.

Download hier het onderzoek: Eindevaluatie_EVA