Combinatie vve-programma’s meer effect. Samenhang tussen Opstap(je) en de centrumprogramma’s

onderzoek

Het uitbreiden van een centrumgericht (VVE-)programma met een oudercomponent heeft een versterkend effect op de ontwikkeling van de kinderen. De oudercomponent moet intensief zijn, minimaal twee jaar duren en gericht zijn op het coachen van vaardigheden van ouders. Alleen voorlichten van ouders en/of activiteiten voor thuis meegeven zonder gerichte begeleiding heeft geen effect. In dit artikel houden de auteurs op basis van verschillende onderzoeken een pleidooi voor een intensieve oudercomponent naast een VVE-programma voor de kinderen.

Ontwikkel de ouder

Wat werkt wel (gebaseerd op onderzoek van Deforges uit 2003)?

  • Stimuleren van goed ouderschap thuis zoals: creëren van een ondersteunende en stimulerende omgeving, interactie tussen ouder en kind en contacten met school.
  • Aanbrengen van een goed leerklimaat thuis: activiteiten gericht op geletterdheid zoals: voorlezen, rijmen, spelenderwijs letters leren liedjes zingen, bibliotheekbezoek. Hoge verwachtingen, bemoediging en ondersteuning.
  • Een intensief programma van minimaal twee jaar en hoge kwaliteit.

Naast Deforges (2003) wijst de auteur ook op het onderzoek van het Turkse Early Enrichment Project van Kagitcibasi (2001) en op de meta-analyse van Blok e.a. (2003).