innovatieve projecten

Zilveren taalcompetenties voor ouderen

‘Zilveren taalcompetenties’ is de klinkende naam van het project dat taalaanbod op maat gaat ontwikkelen voor laagtaalvaardige ouderen in zorginstellingen. Compleet met praktische toolkit.

Toolkit: taalaanbod op maat en betere zelfredzaamheid

Ouderen in drie zorginstellingen in Katwijk, Lisse en Vught doen mee aan de pilot. De doelstellingen zijn:

  • Taalaanbod ontwikkelen dat zich specifiek richt op laagtaalvaardige ouderen en aansluit bij hun leerwensen en -behoeften.
  • Bijdragen aan de verbetering van de zelfredzaamheid van ouderen door hun taalvaardigheid te verbeteren.
  • Een praktische toolkit ontwikkelen voor zorginstellingen, gemeenten en taalaanbieders, zodat ze taalaanbod op maat kunnen opzetten voor laagtaalvaardige ouderen.

Deelnemende partijen

De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met DSV Verzorgd Leven en Stichting Vughterstede. Samen hebben ze een bereik van 1100 ouderen in Katwijk en Lisse, en 770 ouderen in Vught. Andere betrokken partijen zijn taalaanbieder Alsare en de twee onderzoeksinstituten Art├ęduc en het Kohnstamm Instituut.