innovatieve projecten

Stichting Kenniscentrum Pro Work dicht de digitale kloof

De maatschappij digitaliseert. Of je nu een bouwaanvraag doet, een huurwoning zoekt of een herhaalrecept voor je medicijnen bestelt: je hebt de computer nodig. En dus digitale vaardigheden. Dat is vaak een probleem voor mensen die niet zo goed zijn in taal. Stichting Kenniscentrum Pro Work bedacht een oplossing om de digitale kloof te dichten.

Hoe maak je een wachtwoord aan? Hoe moet je inloggen? Hoe kun je een formulier uploaden? Allemaal vragen waar laaggeletterden mee worstelen. De heldere instructievideo’s op het platform Digi-Taal van Pro Work scheppen duidelijkheid. De gebruiker krijgt niet alleen uitleg, maar ziet tegelijkertijd wat hij of zij moet doen. “Links op je scherm zie je de instructievideo; rechts de website van de aanbieder. De gebruiker kan dus meteen toepassen wat hij of zij ziet. Dat is zo innovatief aan onze instructievideo’s: ze combineren zien, horen en lezen met doen!”

Digitale boot gemist

Aan het woord is Tessa den Bakker, projectmanager bij Stichting Kenniscentrum Pro Work en van het online platform Digi-Taal. Vanuit hun thuishaven in het Zeeuwse Burgh-Haamstede op Schouwen-Duivenland zag Pro Work dat er op dit eiland nauwelijks initiatieven zijn voor mensen die de digitale boot hebben gemist. “Met ons platform willen we een brug slaan tussen de laaggeletterden en de digitale wereld.”

Mensen motiveren en stimuleren

“De achterliggende gedachte van dit project is dat de video’s mensen motiveren en stimuleren om zélf aan de slag te gaan. Ze zijn niet langer afhankelijk van de hulp van een familielid of een baliemedewerker.” Het platform is als een online loket. “Het mooie is dat mensen ontdekken dat ze meer kunnen dan ze denken, wat hun zelfvertrouwen vergroot. Ze merken dat het helemaal niet zo moeilijk is om iets via internet te regelen. Dat maakt ze onafhankelijk.”

Innovatief

Als kenniscentrum voor het onderwijs is Pro Work gewend om innovatief te denken. “Innovatief aan dit project is het lokale karakter”, benadrukt Tessa. “Wij richten ons op een lokale doelgroep, we hebben de behoefte lokaal gepeild en onze oplossing kan ook lokaal worden ingezet. Zo sluiten de instructievideo’s naadloos aan bij de behoeften die op dit eiland leven.” Tot voor kort waren de laaggeletterde inwoners op Schouwen-Duivenland aangewezen op de voorzieningen op andere Zeeuwse eilanden. Pro Work maakt de educatieve video’s voor de websites van lokale organisaties als de woningbouwvereniging, de gemeente en de apotheek, maar ook voor landelijke aanbieders als de Belastingdienst, de politie en de GGD. Als het platform medio 2018 wordt gelanceerd, kan het dienen als basis voor andere gemeenten in Nederland. De lokale laaggeletterde kan op het platform terecht, maar zeker ook  de rest van Nederland.

Eén loket

Voor het platform – dat gratis toegankelijk is – heb je alleen maar een computer, iPad of smartphone nodig. “Zo simpel kan het zijn”, onderstreept Tessa. Gebruikers van het platform vinden er straks niet alleen heldere instructievideo’s, maar ook handige adressen. Bijvoorbeeld waar ze in de buurt kosteloos een computer kunnen gebruiken of hulp van maatschappelijke organisaties kunnen inroepen. Het platform vormt zo letterlijk één loket. “Het is een aardige bijkomstigheid dat we dankzij dit project een groep organisaties bij elkaar hebben gebracht die allemaal al bezig waren met taalontwikkeling, maar nog niet samenwerkten. Dat doen ze nu wel.”

Platform Pro Work Digi-Taal

Digi-Taal platform

Blended learning

Pro Work voert nationale en internationale projecten uit op het gebied van onderwijs. De stichting is expert op het gebied van blended learning. Tessa licht toe: “Vroeger had je op school colleges en deed je thuis je huiswerk, maar tegenwoordig is dit omgedraaid. Thuis bekijk je de instructievideo en op school maak je de bijbehorende opdrachten.” Vanuit die filosofie ging Pro Work ook aan de slag met Digi-Taal.

Belangstelling

“Hoewel we nog volop bezig zijn met de opnames van de video’s, is er nu al belangstelling bij andere gemeenten in Zeeland”, vertelt Tessa enthousiast. “We verwachten dat straks ook andere doelgroepen profijt hebben van het platform, zoals ouderen of immigranten.” Begin volgend jaar staat er een pilot op het programma. “Dan gaat een eerste groep laaggeletterden de video’s uitproberen, waarna wij hun feedback erin verwerken.

Internationaal

En luisteren naar hun doelgroep, dat kunnen ze goed bij Pro Work. Tessa: “Toen we bezig waren met de enquêtes over de lokale overheid, gaven mensen ook aan dat ze behoefte hebben aan uitleg bij de websites van landelijke instellingen, zoals DUO en de Belastingdienst.” Inmiddels zijn de eerste contacten met de Belastingdienst gelegd en mag Pro Work ‘Mijn Belastingdienst’ onder de loep nemen. Ook internationaal timmert het kenniscentrum aan de weg: Pro Work won onlangs een aanbesteding en trekt binnenkort Europa in met een project voor de ontwikkeling van taal-, reken- en digitale vaardigheden. “Zo zetten we het onderwerp laaggeletterdheid in heel Europa op de kaart.”

Drijfveer

Tot besluit vragen we Tessa naar haar persoonlijke drijfveer voor het platform Digi-Taal. “Vrienden, familie en anderen om mij heen hebben het allemaal goed op de rit, maar er zijn wel degelijk mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het is mooi dat je je in je werk hard kunt maken voor deze doelgroep”, verklaart Tessa. “Dat is mijn drijfveer om dit project uit te voeren.”

Tessa den Bakker, e-mail: tessa@pro-work.nl

Lees meer over het digitale platform van Pro Work op www.pro-work.nl

 

Interview door: Eline Boer en Saskya Nonner