innovatieve projecten

Online taalles aan de keukentafel

Hoe kun je de taal leren aan een grote groep laaggeletterden die we moeilijk kunnen bereiken? Het antwoord op deze vraag is de lesmethodiek NT1leren.nl. Een innovatieve vorm van leren, die het mogelijk maakt om bestaande lesstof op nieuwe manieren aan te bieden en met verschillende vormen van begeleiding.

Tel mee met Taal heeft Oefenen.nl en Cinop Advies de opdracht gegeven om een innovatieve aanpak te ontwikkelen tegen lage taal-, reken- en digitale vaardigheden bij volwassenen met het Nederlands als moedertaal, zogenaamde NT1’ers. Het resultaat is de methodiek NT1leren.nl.
In deze innovatieve lesmethode oefenen taalcursisten individueel, maar ook in groepjes. Ze leren online, maar ook op school. Werken zelfstandig, maar ook onder begeleiding. Met bestaande lesstof in een nieuwe mix op maat, onder het toeziend oog van een docent én een vrijwilliger. Ze ontmoeten elkaar op school, thuis en via Skype. De methodiek brengt online taallessen aan de keukentafel. En dat maakt een moeilijk bereikbare doelgroep een stuk toegankelijker.

Blended learning: een slimme mix

De werkwijze van NT1leren.nl heet ‘blended learning’, een manier van leren waarbij klassieke leermethoden, zoals lessen in een klaslokaal, op een slimme manier worden gecombineerd met moderne vormen van educatie, zoals online leren. Ben Vaske, directeur van Expertisecentrum Oefenen.nl, legt uit: “Er is al zo veel materiaal; we hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Met een slimme mix van bestaande middelen kom je heel ver.”
Gaat dat allemaal digitaal? “Nee, beslist niet. Cursisten werken ook met boeken en met teksten die ze zelf aandragen, zoals de bijsluiter van een medicijn of een moeilijke brief. En ze hebben ook persoonlijk contact met de docent en medecursisten, in groepslessen en bij activiteiten.”

Skypelessen bieden veel voordelen

Via Skype krijgen de cursisten les van een docent. Zo’n persoonlijk videogesprek heeft veel voordelen, weet Ben Vaske. “Een-op-eencontact is heel intensief en levert de cursist veel op. De les is immers helemaal op hem gericht en op de vragen die hijzelf heeft.” Bijkomend voordeel is dat de cursist niet hoeft te reizen en gewoon thuis de les kan volgen. Verzuimargumenten als ‘ik heb geen oppas’ of ‘het regent’ gaan niet meer op. “En je bent ook niet gebonden aan kantooruren; de Skype-sessie kan ook ’s avonds.”

De meerwaarde van de vrijwilliger

Voor de methodiek NT1leren.nl heb je een computer met lesmateriaal nodig, een docent én een vrijwilliger. En die heeft een heel specifieke rol. Hij of zij helpt de laaggeletterde met het installeren van Skype, legt uit hoe de computer en de apps werken en schuift ook vaak aan bij de Skype-lessen. De vrijwilliger is er ook voor ‘de stap naar buiten’. Ben Vaske licht toe: “Iedereen heeft een eigen reden waarom hij of zij de taal wil leren. Stel dat iemand schulden heeft en formulieren moet invullen bij de gemeente, dan gaat de vrijwilliger mee om hierbij te helpen.”
De vrijwilliger gaat ook geregeld met een groepje cursisten op pad om het geleerde in de praktijk te brengen. Samen bezoeken ze het buurthuis, bekijken de website van de gemeente of vergelijken hun eetgewoonten met de schijf van vijf. Steeds afhankelijk van de vragen die er leven bij de cursisten. “De methodiek gaat altijd uit van de context waar de laaggeletterde in het dagelijks leven mee te maken heeft.”

Onderling contact onmisbaar

Behalve aan een docent en een vrijwilliger koppelt NT1leren.nl de laagtaalvaardige cursisten dus ook aan elkaar, want ze hebben beslist baat bij onderling contact. “In de app ‘Samen leren’ kunnen ze samen aan een oefening werken. Het idee is dat er een gesprek of discussie ontstaat over het onderwerp. We raden ook aan om een WhatsApp- of Facebook-groep te maken. Zo stimuleer je mensen om hun computer of telefoon te gebruiken, waardoor ze haast ongemerkt hun digitale vaardigheden oefenen.” En daar plukken ze ook in hun dagelijks leven de vruchten van, zoals een van de taalcursisten het verwoordt: “Ik ben een fan van Jochem Meijer. Van mijn vrijwilliger heb ik geleerd hoe ik op internet kan vinden waar en wanneer hij optreedt.”

Hoopvolle pilot

De methodiek NT1leren.nl is getest in een pilot bij vier roc’s. Hoewel de pilot maar twintig weken duurde – eigenlijk te kort om het effect op het taalniveau te meten – zien de resultaten er hoopvol uit. Zo heeft een derde van de taalcursisten een betere leesvaardigheid en ook op het digitale vlak voelen ze zich vrijer. “Cursisten kunnen nu een halfuur tot drie kwartier zelfstandig werken”, vertelt een van de docenten, “dat konden ze hiervoor niet.” Een heel ander effect is dat de meerderheid een afname van het sociale isolement ervaart. “De cursisten zijn meer gaan ondernemen buitenshuis en zoeken vaker anderen op. Een van hen was heel blij dat hij kon Skypen en heeft nu vaker contact met zijn broer in België.”

Digitale tijdperk vraagt om innovatie

Twee roc’s zijn zo enthousiast, dat ze na de pilot verder willen met de methodiek. Ben Vaske weet waarom: “Bij het management van deze roc’s leeft het besef dat het digitale tijdperk vraagt om een nieuwe manier van werken; niet meer alleen klassikaal.. “NT1leren.nl laat zien dat er nog een wereld te winnen is.”

Meer weten?

Voor meer informatie over de methodiek NT1leren.nl kun je contact opnemen met Ben Vaske, telefoon 070 762 2 762, e-mail b.vaske@oefenen.nl.
Of met Miryam de Hoo van CINOP, telefoon 06 12459877, e-mail mhoo@cinop.nl

———————————————————————-
Over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
Oefenen.nl is het online startpunt voor mensen die hun basiskennis en -vaardigheden verder wil verbeteren. Op de website kun je oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Op een laagdrempelige en interactieve manier.

Over CINOP Advies
CINOP is een maatschappelijke onderneming die bijdraagt aan het leren van jongeren en volwassenen voor de arbeidsmarkt en samenleving van morgen. CINOP is vooral gespecialiseerd in vraagstukken rondom flexibilisering, arbeidsmarktleren en professionalisering.