Beter Nederlands leren met 15 topartiesten

algemeen

Taalregels onthouden nu makkelijker met liedjes van Guus Meeuwis, Karsu, Frans Duijts en anderen.

Den Haag- oefenen.nl presenteert samen met muzikant Ge Reinders en taaldocente Marjan Suilen het nieuwe taalprogramma De Liedjeskast. Een toegankelijk, muzikaal taalprogramma met (online) oefeningen waarmee iedereen zijn Nederlandse taal kan verbeteren. Artiesten als Guus Meeuwis, Frans Duijts, Shirma Rouse en Karsu verleenden hun medewerking. Vanaf 15 mei staat De Liedjeskast online.

Taalregels leren en onthouden

Deze manier om spellingsregels te leren bestaat in het onderwijs aan laaggeletterden nog niet. Heel veel mensen hebben moeite met de Nederlandse taal. Dat geldt bijvoorbeeld voor laaggeletterden maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Het gaat zeker om 2 miljoen mensen. Marjan Suilen is taaldocent en heeft De Liedjeskast in de praktijk ontwikkeld.‘Ik werk al jarenlang bij een ROC met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dus eindigt een woord op een d, t of dt, wordt het meervoud geschreven met ’s of s eraan vast? Om de taalregels beter te leren en te onthouden, werkt een liedje beter dan theorie. Daarom heb ik de liedjesteksten geschreven en aan Gé Reinders gevraagd om ze verder te ontwikkelen en op muziek te zetten. Zo is het idee voor De Liedjeskast ontstaan’.

Wat zit er in De Liedjeskast?

De Liedjeskast bestaat uit animaties van ‘kastjes’ die de taalregels uitleggen, (online) oefeningen en – als kers op de taart – kun je elk liedje met de artiest meezingen. Voor het onderwijs is het schriftelijk materiaal ook goed om in de klas te gebruiken. De liedjes verschijnen op cd en op iTunes en Spotify.

Topartiesten

Elk liedje gaat over één taalregel. Topartiesten zingen ieder een liedje: Guus Meeuwis, Frans Duijts, Bert Visscher, Shirma Rouse, Suzan Seegers, Syb van der Ploeg, Lange Frans, Karsu, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Brigitte Kaandorp, Sjors van der Panne, Bennie Jolink, Anneke van Giersbergen met het Rosenberg Trio, Harrie Jekkers en Ntjam Rosie. Allemaal hebben ze hun naam aan dit project verbonden.

Oefenen.nl

Je vindt De Liedjeskast op Oefenen.nl. Deze website is het start punt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Voor thuisgebruikers is Oefenen.nl gratis. Bibliotheken, scholen en andere instanties loggen in met betaalde licenties. Directeur Ben Vaske: ‘Met 200.000 gebruikers per maand is Oefenen.nl niet meer weg te denken uit de volwasseneneducatie.’

Zelfredzaamheid vergroten

Zeker als iemand een sollicitatiebrief moet schrijven of een e-mail aan een officiële instantie is het belangrijk om dat zo goed mogelijk te doen. Mensen worden zelfverzekerder als ze de Nederlandse taal goed kunnen schijven. Een taal goed beheersen zorgt voor een betere emancipatie en vergroot de zelfredzaamheid. Uiteindelijk durven mensen meer. Zo draagt De Liedjeskast bij aan een betere participatie aan de maatschappij.

Guus Meeuwis:

‘Ik doe aan dit project me, omdat ik besef wat taal met je kan doen.’
Karsu: ‘Het is heel moeilijk als je een taal niet volledig beheerst, omdat je dan niet slim overkomt.’

15 mei:

Tweede Kamer voorzitter Khadija Arib ontvangt eerste cd
Op 15 mei ontvangt Tweede Kamer Voorzitter Kahdija Arib om 21:00 uur de eerste cd en ‘Steun- en onthoudboekje’ in Theater Bellevue in Amsterdam. Vanaf 20:30 uur start het officiële programma. Wim Daniëls, schrijver van boeken over taal houdt een voordracht.

Aanmelden

Pers is van harte uitgenodigd bij de overhandiging van de eerste cd van De Liedjeskast. Meld u zich voor het volledige programma aan via info@oefenen.nl.

Noot voor de pers:

Voor meer informatie over De Liedjeskast kunt u contact opnemen met Lies Petersen van Oefenen.nl
mail: l.petersen@oefenen.nl of via 06-14 41 48 63

De Liedjeskast is een initiatief van Reinders en Suilen B.V. en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl