gezondheid

Zorg voor laaggeletterde, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk

Praktische tips en inspirerende voorbeelden. Voor het eerst is wetenschappelijke kennis en praktische informatie (tips voor in de spreekkamer, voorlichtingsmaterialen en praktijkvoorbeelden) over deze doelgroepen in één publicatie samengebracht.

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig.
Het eerste doel van dit boek is om kennis bijeen te brengen die relevant is voor de directe patientenzorg: hoe kunt u uw communicatie met laaggeletterden verbeteren, naar wie kunt u de mantelzorgers van een dementerende migrant verwijzen, waar vind je eenvoudig voorlichtingsmateriaal, hoe praat je over geweldservaringen, hoe kun je goed samenwerken met de gemeente, welke effectieve leefstijlinterventies zijn er voor laagopgeleide mensen, of hoe pas je de medicatie aan tijdens de ramadan?

Meer lezen over zorg voor laaggeletterden in de huisartsenpraktijk? Klik dan hier.