gezondheid

Wachtkamerboekje: Taal maakt gezonder

Uit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vaker minder gezond zijn en zich voelen, zowel lichamelijk als geestelijk, dan niet-laaggeletterden. Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. Daarnaast hebben laaggeletterden met een chronische ziekte, meer moeite met zelfmanagement en meer kans op slechtere gezondheidsuitkomsten.

Laaggeletterdheid als risicofactor

Meer feiten en cijfers over hierover staan in de factsheet Taal maakt gezonder.

Rol zorgverlener cruciaal

Zorgprofessionals komen vaak in contact met laaggeletterden en kunnen helpen door hun lees- en schrijfproblemen te herkennen en ze te motiveren tot taalscholing. Om samen laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken, is er de aanpak Taal maakt gezonder.

Uit onderzoek blijkt dat taalscholing niet alleen taalvaardiger maakt, maar ook gelukkiger, zelfredzamer, sociaal actiever én gezonder. Laaggeletterden voelen zich na het volgen van scholing zowel fysiek als psychisch gezonder.

Wat kunt u doen?

1. Bestel het pakket ‘Taal maakt gezonder’

2. Lees meer over de aanpak van laaggeletterdheid in ziekenhuizen

3. Volg scholing en screen op laaggeletterdheid

4. Help een laaggeletterde

5. Deel kennis en ervaringen

Deze aanpak is gericht op de eerste lijn. Het pakket bestaat uit een wachtkamerboekje en poster voor in de wachtkamer en voor u als zorgverlener een notitieblokje met tips voor het herkennen, bespreken en doorverwijzen rond laaggeletterdheid en briefjes om mee te geven aan uw patiënt/cliënt met het nummer van de Bellijn voor informatie over taalscholing.

 

2. Lees meer over de aanpak van laaggeletterdheid in ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen pakken laaggeletterdheid structureel aan. Lees hier meer over de verschillende aanpakken per ziekenhuis.

3. Volg scholing en screen op laaggeletterdheid

Als zorgverlener kun je helpen gezondheidsrisico’s (en zorgkosten) te beperken door lees- en schrijfproblemen te herkennen (bij voorkeur door het screenen van mensen. En mensen met taalproblemen te motiveren tot taalscholing:

4. Help een laaggeletterde

Voor het aanmelden van patiënten/cliënten en/of advies over taalscholing, kun je doorverwijzen naar een Taalhuis of Taalpunt in de buurt of bel: 0800 023 44 44. Taalcursisten aanmelden kan ook via dit aanmeldformulier.

Deelnemers kunnen o.a. beter leren lezen en schrijven toegepast op gezondheidsonderwerpen. Denk aan onderwerpen als gezonder eten en meer bewegen of communiceren met zorgverleners.

5. Deel kennis en ervaringen

Wil je kennis opdoen en goede voorbeelden en geleerde lessen van de aanpak van laaggeletterdheid in de zorg uitwisselen? Sluit je dan aan bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Laat je inspireren door het lezen van de verzamelde goede voorbeelden van alliantiepartners in Taal is van Levensbelang.

Meer informatie?

Neem contact op met info@lezenenschrijven.nl of bel naar 070-302 2660. Of neem contact op met de contactpersoon van Stichting Lezen & Schrijven in uw provincie

 

Bron: lezenenschrijven.nl