gezondheid

SamenWel! Samenwerken aan gezonde leefstijl van laaggeletterde inwoners

Tijdens de conferentie ‘Taal en Gezondheid’ op 12 juni ondertekenden in aanwezigheid van 150 bezoekers Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland samen met de partners van SamenWel!: Rijnbrink, Rabobank West Betuwe, Fruitdelta (Regio Rivierenland) en Omroep Gelderland een pledge om samen te werken aan de gezonde leefstijl van laaggeletterde inwoners.

Meedoen en gezond leven

Het platform SamenWel! is actief in 8 gemeenten in regio Rivierenland. De projectfase van het initiatief dat mensen via onder meer video’s en activiteiten enthousiast maakt om mee te doen en gezond te leven loopt tot en met 2019 en krijgt vanaf 2020 een structurele plek in de deelnemende organisaties.

Via video’s en honderden activiteiten worden mensen uit Rivierenland geactiveerd en deelt SamenWel! ervaringen van inwoners over eten, bewegen en ontspannen die helpen om beter om te gaan met sociale, fysieke, en emotionele uitdagingen in het leven (positieve gezondheid).
 De video’s zijn online te zien, ze worden uitgezonden op Omroep Gelderland en ze worden getoond in wachtkamers van tenminste 50 locaties in Rivierenland.

Lees verder op de website van Alles is Gezondheid.